Цјеновник

Овде можете погледати цијене наших услуга изражене у конвертибилним маркама на мјесечном нивоу

Ц И Ј Е Н О В Н И К 2022

Висина мјесечне цијене услуге за смјештај корисника у ЈУ Геронтолошки центар Дервента одређује се у сљедећим износима:
 • Самостално психофизички очувано лице у двокреветној соби …….. 820,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у двокреветној соби …………… 880,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у двокреветној соби…………………………………… 950,00 КМ
 • Самостално психофизички очувано лице у четверокреветној соби …….. 800,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у четверокреветној соби …………… 850,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у цетверокреветној соби …………………………………. 1000,00 КМ
 • Самостално психофизички очувано лице у једнокреветном АПАРТМАНУ …….. 950,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у једнокреветном АПАРТМАНУ ………….. 1030,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у једнокреветном АПАРТМАНУ…………………………………. 1150,00 КМ
 • Самостално психички очувано лице у једнокреветном луксузном апартману…….. 1150,00 КМ
 • Самостално психофизички очувано лице у двокреветном АПАРТМАНУ ……….. 970,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у двокреветном АПАРТМАНУ……………… 1000,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у двокреветном АПАРТМАНУ……………………………………. 1150,00 КМ
 • Самостално психофизички очувано лице у трокреветном АПАРТМАНУ ………… 960,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у трокреветном АПАРТМАНУ …………….. 990,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у трокреветном АПАРТМАНУ…………………………………….. 1100,00 КМ