Цјеновник

Овде можете погледати цијене наших услуга изражене у конвертибилним маркама на мјесечном нивоу

Ц И Ј Е Н О В Н И К 2020

Висина мјесечне цијене услуге за смјештај корисника у ЈУ Геронтолошки центар Дервента одређује се у сљедећим износима:
 • Самостално (психофизички очувано лице) у двокреветној соби …….. 720,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у двокреветној соби …………… 780,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у двокреветној соби…………………………………… 820,00 КМ
 • Самостално (психофизички очувано лице) у четверокреветној соби …….. 700,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у четверокреветној соби …………… 750,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у цетверокреветној соби …………………………………. 800,00 КМ
 • Самостално (психофизички очувано лице) у једнокреветном АПАРТМАНУ …….. 820,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у једнокреветном АПАРТМАНУ ………….. 850,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у једнокреветном АПАРТМАНУ…………………………………. 900,00 КМ
 • Самостално (психички очувано лице) у једнокреветном апартману за особе које користе колица за кретање …….. 995,00 КМ
 • Самостално (психофизички очувано лице) у двокреветном АПАРТМАНУ ……….. 850,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у двокреветном АПАРТМАНУ……………… 880,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у двокреветном АПАРТМАНУ……………………………………. 925,00 КМ
 • Самостално (психофизички очувано лице) у трокреветном АПАРТМАНУ ………… 840,00 КМ
 • Полупокретно психички очувано лице у трокреветном АПАРТМАНУ …………….. 870,00 КМ
 • Потпуно зависно лице у трокреветном АПАРТМАНУ…………………………………….. 900,00 КМ