О нама

Наша мисија је да пружимо најбољу услугу и његу за старија лица и њихове породице

ЦЕНТАР ДОСТОЈАНСТВА – БРИГА ЗА СТАРЕ

О нама


 • ДЈЕЛАТНОСТ
ДЈЕЛАТНОСТ
У изградњу и опремање овог објекта Општина Дервента је уложила преко 5 милиона КМ и Министарство за расељена лица и избјеглице РС око 3 милиона КМ, кроз пројекат затварања колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења ЦЕБ-2 из средстава Развојне банке европског савјета. Зграда се састоји од 3 објекта повезана у једну грађевинско-функционалну цјелину коју чине 17 модерно опремљених апартмана и 17 (92 корисника) соба са адекватним просторијама за заједничка дружења, савремено опремљеном кухињом и рестораном, просторијама за стручна лица и Општина Дервента кроз пројект ЈУ Геронтолошки центар Дервента рјешава са својим партнерима: Владом РС и Министарством преорганизованог у Републички секретаријат за расељена лица и миграције, проблем државе, проблем избјегличких и алтернативних смјештаја.
Заштита старих и изнемоглих лица један је од најприоритетнијих циљева социјалне заштите и односи се на изградњу повољнијег социјално-економског статуса наведене популације.
 • УСЛУГЕ
УСЛУГЕ
ЈУ Геронтолошки центар ће пржати наведене услуге:
 1. Стални смјештај за покретне, полупокретне и непокретне кориснике у апартманском и заједничком собном смјештају у зависноси од више фактора.
 2. Стручни рад ће проводити оспособљени кадрови кроз организовану имплементацију установљених процедура рада почевши од активности пријема, процјене, планирања и смјештаја корисника, те провођења процедура у складу са донесеним одлукама у зависности физичког, психичког, здравственог и социјалног положаја корисника.
 3. Дневни боравак старих у Геронтолошком центру у овом пројекту учествује кроз обезбјеђивање простора, исхране и превоза корисника./ У плану за будућност
 4. Привремени смјештај представља једну од услуга коју је потребно развити у нашој локалној заједници у циљу подршке породици./ У плану за будућност
 5. Палијативна њега –/ У плану за будућност уколико се укаже потреба
 6. Отворена – ванинституционална заштита старих, изнемоглих и хронично обољелих лица. Облици овакве заштите трају 2 сата дневно и омогућује:
– Помоћ у кући
– Кућну његу
– Сервисне услуге (плаћање рачуна, набавка намирница ….).
 • ИСТОРИЈАТ РАДА И ДЈЕЛОВАЊА
ИСТОРИЈАТ РАДА И ДЈЕЛОВАЊА
Реконструкција и изградња овог објекта започета је 2016. године, а резултат је данас пред нама – савремена зграда изграђена по најмодернијим стандардима градње површине од 2.950 м2, капацитета пријема 100 корисника. Зграда се састоји од 3 објекта повезана у једну грађевинско-функционалну цјелину коју чине 17 модерно опремљених апартмана и 17 (92 корисника) соба са адекватним просторијама за зајдничка дружења, савремено опремљеном кухињом и рестораном, просторијама за стручна лица и управу и још много тога што ћете имати прилику да лично обиђете данас. Објекат окружује двориште површине 14 000 м2 .
 • ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВИ
ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВИ
(1) Послови из дјелатности Установе утврђени су Статутом ЈУ Геронтолошки центар
(2) Установа својим корисницима обезбјеђује исхрану, становање, његу, одржавање хигијене простора, личну хигијену, културно-забавне, рекреативне, окупационе и друге активности, услуге социјалног рада и друге услуге, зависно од потреба, способности и интересовања корисника, дневног боравка пензионера и других старих лица, послове пружања помоћи у кући и палијативне његе.
Члан 7.
Послови из дјелатности обављају се:
а) смјештајем корисника у Установу
б) обезбјеђењем дневног боравка за кориснике унутар Установе
ц) бригом и његом старих лица ван Установе
Члан 8.
(1) Под смјештајем корисника у Установу подразумјева се становање, исхрана, њега,  здравствена заштита, организовање културно-забавних, рекреативних, окупационих и других активности, услуге социјалног рада зависно од потреба, способности и интересовања корисника.
(2) Обезбјеђење дневног боравка за кориснике унутар Установе подразумјева пружање услуга полудневног и цјелодневног боравка, исхрану, његу, услуге социјалног рада, организовани одмор, одржавање личне хигијене, рекреативне, окупационе и друге активности, услуге социјалног рада и друге услуге.
(3) Брига и њега старих лица ван Установе подразумјева његу, услуге исхране, личну хигијену и друге неопходне кућне послове, која та лица нису у стању да обаве.
Члан 9.
(1) Послови из дјелатности Установе обављају се у службама. Радом службе за правне, кадровске, рачуноводствене и опште послове, као и службом социјално-здравствене заштите и службе за послове опште и техничке дјелатности који обезбеђују послове за смјештај и исхрану корисника руководе руководиоци јединице.
(2) Установа има слиједеће организационе јединице:
 1. Директора
 2. Јединица социјалне заштите и његе корисника
 3. Јединица за правне, кадровске, рачуноводствене и опште послове
 4. Јединица за послове опште и техничке дјелатности који обезбеђују смјештај и исхрану корисникаАдреса

Стевана Немање бб и
Карађорђева 3,
74400 Дервента


Позовите нас

РЕЦЕПЦИЈА 053/250-231
053/250-234