Trgovinska roba široke potrošnje za 2022. godinu – ponovljeni postupak