Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Trgovinska roba široke potrošnje za 2022.godinu – ponovljeni postupak”